Shop Mobile More Submit  Join Login
HPBD Lee Jongsuk by superchicken93 HPBD Lee Jongsuk by superchicken93
Mặc dù đến thứ 7 mới đúng là sn cậu nhưng mà từ giờ đến đó bận quá nên chắc ko mần gì được nên đành tung quà sớm vậy :-<
Sinh nhật vui vẻ Dịt con =))

NOTE: KHÔNG SHARE PSD
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 10, 2013  Student Interface Designer
mình xin stock pic 1 vs 3 :la:
ck Dịt dễ thương của tớ :"> = ))
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Sep 11, 2013  Student Interface Designer
yêu bạn tóa = ))
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
September 10, 2013
Image Size
370 KB
Resolution
500×740
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
741
Favourites
30 (who?)
Comments
3
Downloads
20
×